Výstava na Malostranském náměstí přiblížuje i dosavadní poznatky archeologických výzkumů

Během celého srpna můžete navštívit venkovní výstavu přibližující minulost i budoucnost Malostranského náměstí.

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí byla v posledních měsících provedena zjišťovací archeologická sonda v horní části Malostranského náměstí. Dobře zachovalé nadloží pod současnou dlažbou patří mezi jednu z nejcennějších archeologických lokalit Prahy.

Minulost Malostranského náměstí

  • malostranský areál byl nejpozději od 9. století centrem zdejšího osídlení,
  • není vyloučeno, že právě zdejší tradice pražení železných rud a následné výroby železa, archeologicky prokázaná již v dobách pravěkých, se mohla odrazit ve jménu Prahy,
  • pravěké osídlení Malostranského náměstí není zatím dostatečně osvětleno,
  • vedle nálezů raně středověkého opevnění zde byly odkryty například dřevěné cesty, domy a pozůstatky řemeslnické činnosti,
  • pod částí náměstí je historická bažina,
  • v budově bývalé jezuitské koleje, jsou zachovány základy rotundy sv. Václava a staveb, které svým stářím odkazují na dobu prvních Přemyslovců.

 

Více se dozvíte na výstavě na dolním Malostranském náměstí:

Budoucnost Malostranského náměstí