Proměny Stříbrnoskalicka: Stříbrná Skalice – dům č.p. 89 v Sázavské ulici

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení, které se ve Stříbrné Skalici uskutečnilo v sobotu 22. září 2018.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Na jižní straně úvozu, dnešní Sázavské ulici, stál až do konce dvacátých let 20. století roubený dům se svisle bedněným štítem sedlové střechy kryté slaměnými došky. Pod dnešním domem se z původní stavby zachoval dosud valeně klenutý sklep z části vytesaný do pískovcové skály. Cenným detailem jsou na historickém snímku reklamní poutače „Holič a vlásenkář Štěpán Rezek”.