Proměny Stříbrnoskalicka: Pomník sovětského vojáka na náměstí

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení, které se ve Stříbrné Skalici uskutečnilo v sobotu 22. září 2018.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat


Levý snímek pomníku sovětského vojáka (ohrazený dřevěným plůtkem) ukazuje také podobu části jižní fronty náměstí nedlouho po ukončení II. světové války. Dům č.p. 78 (vlevo) s klenutou vjezdovou branou do dvora je na fotografii ještě přízemní, s úpravou štítu a fasády z počátku 20. století (starší podobu průčelí ukazuje obr. 13). Vedlejší dům č.p. 77 je kupodivu do dnešních dnů bez větších vnějších změn. Ke vjezdům obou domů směřují přímé mělce vyjeté cesty, horní (starší) část náměstí byla až do padesátých let 20. století integrální částí veřejného shromažďovacího a tržního prostranství. Rekonstrukce náměstí ukončená v roce 2010 zajistila jen částečnou nápravu.