Proměny Stříbrnoskalicka: Mlýn Hačka

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení, které se ve Stříbrné Skalici uskutečnilo v sobotu 22. září 2018.


Proměny Stříbrnoskalicka

pohlednice: Evžen Zeman, foto: Jakub Hlavatý, text: Jakub Hlavatý

Katastr Černé Voděrady. Starší snímek (pohlednice), pořízený od jihovýchodu patrně v roce 1912 (letopočet psaný tužkou na rubu pohlednice), zachycuje mlýn Hačka (bíle omítnutá budova v pozadí – č.p. 35) s celým hospodářským zázemím. Na současném snímku v popředí stojí budova č.p. 113 postavená před rokem 1952. Zvýšeno je hospodářské stavení v pravé části snímku a naopak budova, jejíž střecha vystupuje v pozadí mezi dodnes stojící stodolou a budovou mlýna, již nestojí. Do prostoru mlýna Hačka je umisťována zaniklá středověká tvrz s první písemnou zmínkou k roku 1320.

Více o Hačce v článcích: