Proměny Stříbrnoskalicka: Údolí Jevanského potoka před soutokem se Sázavou

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení, které se ve Stříbrné Skalici uskutečnilo v sobotu 22. září 2018.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

[twenty20 img1=“15794″ img2=“15795″ offset=“0.5″]

Na pohlednici z počátku třicátých let 20. století upoutá neregulované koryto Jevanského potoka a bezlesé svahy údolí. Na snímku z roku 2014 není přes stromy vidět rozšíření silnice na Sázavu po odstřelení skal.