Archeologický výzkum v Klementinu

V průběhu 16 let (od roku 1997), kdy pracuji pro archeologické oddělení Národního památkového ústavu v  Praze, je to již v pořadí sedmý archeologický výzkum odehrávající se na nádvořích a sklepeních Klementina. I letos, stejně jako v předešlých letech, na něm provádím dokumentaci odhalených zděných konstrukcí.

04Od začátku roku 2013 již bylo prozkoumáno bezprostřední historické nadloží pod podlahou sklepa v západním křídle Klementina, kde byla kromě pozůstatků vrcholně středověké zástavby objevena i jedna starší zděná konstrukce z pravidelných opukových kvádříků přináležející pravděpodobně románskému období, tedy přelomu 12. a 13. století. V přiléhajícím jižním křídle, mezi Studentským a Révovým nádvořím, pak byla vedle dalších pozůstatků „předklementinovské“ zástavby a dvou kostrových hrobů objevena severní stěna středověkého dominikánského kláštera ze začátku 13. století s částečně dochovanou opukovou dlažbou. V současné době, koncem května 2013, prezentovaný objev jezuitské koleje z druhé poloviny 16. století odhalený na Studentském nádvoří, je pak přestavbou této starší dominikánské klášterní stavby.

Více o tomto i jiných pražských výzkumech se můžete dozvědět na stránkách www.archeopraha.cz či si rozkliknout repotáž uveřejněnou v České televizi 30. 5. 2013 ve Studiu 6 – zde.

Jakub Hlavatý