Nová publikace o kostele sv. Jakuba Většího v Rovné

Před nedávnem se na pultík skalického novinového stánku dostala tolik očekávaná publikace o kostele sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice, kterou vydalo Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka.

Historie kostela

V bohatě obrazově zastoupené publikaci se na dvaapadesáti stránkách dozvíte o stavební historii kostela (M. Hauserová), o jeho výzdobě a vybavení (M. Šmied), restaurovaných varhanech (Š. Svoboda) i o nových kostelních lavicích (T. Kocourek).

Tento malebný a především svojí středověkou výmalbou významný kostelík navštěvuji v posledních letech díky hudebním akcím skalického sdružení poměrně často a  tímto vydavatelským počinem, díky odhodlání lidí, kteří za publikací stojí a samozřejmě i díky sponzorům a drobným přispěvatelům, nejenom, že se nám do rukou dostává kvalitní materiál shrnující dosavadní poznatky o této památce, ale zároveň tím vrcholí první etapa snah o znovuzapojení kostelíka sv. Jakuba do kulturně společenské sféry skalického života.

Koupí publikace můžete mimo jiné přispět na instalaci nového zvonu, jehož předchůdce byl zrekvírován k válečným účelům v roce 1916. Stoleté výročí tohoto činu je oprávněným důvodem k jeho opětovné instalaci i s přihlédnutím k tomu, kolik skalických občanů našlo smrt v I. světové válce.

Pokud si publikaci chcete koupit, kontaktujte stříbrnoskalický Okrašlovací spolek – zde.

Více o kostele sv. Jakuba zde: Kostel sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné