Proměny Stříbrnoskalicka: Kostel sv. Jana Nepomuckého a Podhrádí od jihozápadu

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Záběr na kostel sv. Jana Nepomuckého v poloze Na Hradě s částí Podhrádí od jihozápadu. [wowslider id="17"] Ještě málo zarostlé svahy dávají na pohlednici z počátku 20. století vyniknout tvaru hradního kopce a ukazují síť dnes již neexistujících pěšin. Kolem kostela je patrný uměle vytvořený pahrbek jádra středověkého hradu a obvodová terasa vnějšího opevnění, na které od 18. století začala vznikat drobná zástavba. Nivní louka v údolí Podhrádí (na snímku vpravo) umožňovala dobrý průchod velkých vod na potoce. Dnešní kluziště a neuvážené terénní úpravy kolem něj jsou v této hustě zastavěné části obce hlavní příčinou povodňových škod z posledních let.