Proměny Stříbrnoskalicka: Dům č.p. 10 ve Stříbrné Skalici

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

[twenty20 img1=“13671″ img2=“13672″ direction=“horizontal“ offset=“0.5″ align=“none“ width=“90%“]

Fotografie stavení č.p. 10 na severní straně Pražské ulice z doby nedlouho po roce 1903, kdy zde byl umístěn první poštovní úřad ve Stříbrné Skalici. Rozložitý barokní dům městského typu s průjezdem s mansardovou střechou krytou dřevěným šindelem má mezi dvojicí oken vlevo znak poštovního úřadu s rakousko-uherskou orlicí. Po několika přestavbách přibylo na místě později zřízených dvoukřídlých dveří do obchodu další okno.

Dům je dnes zapsanou kulturní památkou (odkaz na kartu v Památkovém katalogu).

Kulturní památky na StříbrnoskalickuMapa s polohou pěti kulturních památek na Stříbrnoskalicku evidovaných v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu.

 


Popis převzatý z Památkového katalogu:

Dům je situovaný v Pražské ulici, na okraji náměstí. Přízemní podélně orientovaný dům s mansardovou střechou je v průčelí pětiosý. Ve druhé ose zprava jsou umístěna dvoukřídlá vstupní vrata s diagonálně skládanými prkny. Vrata zdobí římsa, která se směrem k ose křivkovitě zvedá a volutovitě stáčí. Vnější okraje římsy zdůrazňují římsové hlavice s čabrakovými závěsy. Původně se přes průjezd vstupovalo do domu, novodobý vstup je umístěn v levé boční fasádě. Okna do ulice jsou dvoukřídlá tabulková rámována šambránou s ušima a podokenní římsou. Dispozice domu je trojdílná; z průjezdu zaklenutého stlačenou valenou klenbou s trojbokými výsečemi a v zadní části zastropeného trámovým záklopovým stropem vedou vstupy do obou části domu. Do pravé jednoosé části (asi výminek) i levé trojosé. Levá dvoutraktá část je rozdělena na čtyři přibližně stejné prostory; zadní pravá místnost je zaklenuta původní valenou výrazně stlačenou klenbou s jedním párem trojbokých výsečí. Ostatní místnosti byly upravovány; všechny jsou plochostropé s fabiónovou římsou, zadní levá má štukové zrcadlo. Prostory orientované směrem do ulice jsou druhotně rozdělené příčkou (19. stol.). Fasády pokryvá břízolitová omítka. . Na boční levé fasádě je zaslepený jeden okenní otvor s dřevěným ostěním, na dvorní fasádě je pod omítkou patrný zazděný otvor, rovněž s dřevěným rámem – otvor je umístěn nad stávajícími okny a zasahuje do konstrukce klenby zadní klenuté místnosti. Do dvora dům pokračuje pravým dvorním křídlem, který má převážně hospodářský charakter. V jeho dvorní části je umístěna stodola (bez ochrany). Předmětem památkové ochrany je dům čp. 10, přístupové schodiště na pozemku parc.č.p. 1674/3 (pozemek bez ochrany) a pozemek parc.č.st. 64.