Proměny Stříbrnoskalicka: Na Městečku č.p. 43

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

[twenty20 img1=“14530″ img2=“14531″ direction=“horizontal“ offset=“0.5″ align=“none“ width=“90%“]

Starý snímek z dvacátých let 20. století zachycuje dům č.p. 43, který byl vystavěn někdy v poslední třetině 18. století na obecním pozemku před severní frontou původního středověkého náměstí. Při stavbě domu byl zjevnou inspirací pro řešení domovního průčelí štít velké výklenkové kaple z r. 1692 v Kostelci nad Černými lesy v Konojedské ulici, tedy při cestě ke Stříbrné Skalici. Štít venkovského domu v době nastupujícího klasicismu nedostál pochopitelně tvaru ani plasticity svého vzoru. Ve 2. polovině 20. století byl pak tvar původního štítu zjednodušen, otlučeno členění jeho fasády a do domu zasazena trojdílná okna. Neobývaný a značně zchátralý dům byl na přelomu tisíciletí zbořen a nahrazen volnou replikou, kterou zachycuje snímek z roku 2014. Poněkud necitlivá je bohužel změna barevnosti fasády z roku 2011.