Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017.


Srovnávací snímky Proměny Stříbrnoskalicka budou k vidění i při plánovaném

Skalickém posvícení,

které se ve Stříbrné Skalici uskuteční v sobotu 22. září 2018 – více zde.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Snímek pořízený ve dvacátých letech 20. století zachycuje zaniklé provozní objekty bývalé cihelny, na jejímž dvoře se suší vyskládané řady cihel. Na její existenci dodnes upomíná místní název Cihelna. Nádrž na vodu, která po zániku výroby ztratila svůj praktický význam, postupně zarůstá.