Proměny Stříbrnoskalicka: Kostelní Střimelice od západu

Rozhodl jsem se postupně publikovat srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení, které se ve Stříbrné Skalici uskutečnilo v sobotu 22. září 2018.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

[twenty20 img1=“16465″ img2=“16466″ offset=“0.5″]

Jednu z nejstarších pohlednic s Kostelními Střimelicemi vydal hostinský Jan Tesárek, jehož hostinec je zachycen ve výřezu vpravo nahoře, přibližně roku 1908. Ves je zachycena v malebném pohledu od tehdejší polní cesty do Hradových Střimelic, lemované mohutnou ohradní zdí ze skládaného kamene. Zástavba chalup z 18. až 19. století se dosud koncentruje kolem rozlehlé návsi, stoupá do svahu podél cesty a vrcholí barokní dominantou kostela sv. Martina. Školní budova zatím postrádá první patro, které bude přistavěno jen o málo později. Současný pohled napovídá, že střimelickému panoramatu sice nechybí jeho původní dominanty, z určitých úhlů pohledu však bylo „obohaceno“ způsobem, který setřel většinu z jeho půvabu. Tento trend bohužel stále pokračuje.