Štítek archeologie

Blíží se přednáška o hrnčířství na Stříbrnoskalicku

Cyklus přednášek na Stříbrnoskalicku pokračuje. Program zde. Podzimní přednáška a vycházka za poznáním zaniklého stříbrnoskalického hrnčířství, zajišťovaná pro pořádající spolek Život v Hradci a okolí Jiřím Bernatem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Pavlem Taiblem z pražského oddělení NPÚ, proběhne v rámci…

Výstava na Malostranském náměstí přiblížuje i dosavadní poznatky archeologických výzkumů

Během celého srpna můžete navštívit venkovní výstavu přibližující minulost i budoucnost Malostranského náměstí. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí byla v posledních měsících provedena zjišťovací archeologická sonda v horní části Malostranského náměstí. Dobře zachovalé nadloží pod současnou dlažbou patří mezi jednu z nejcennějších archeologických lokalit Prahy. Minulost…

Archeologický výzkum v č.p. 1 aneb i nevelký výkop může přinést důležité poznatky o rekonstruovaném domě

Běžnou součástí rekonstrukcí domů jsou terénní zásahy. Snižováním podlah, výkopy pro inženýrské sítě či základy nových zdí dochází k nevratnému odstraňování starších terénů. Nezřídka jsou tyto tvořeny uloženinami, výplněmi výkopů či zdmi, tedy pozůstatky po předchozích lidských aktivitách v tom kterém místě.…

Zikmundovy koule ve Stříbrné Skalici

Upomínkou na dávné dobývaní hradu Skalice, prvně zmíněného v roce 1403 při dobytí Zikmundovými vojsky, jsou nejen v areálu hradní zříceniny, ale i na různých místech ve Stříbrné Skalici nalezené hrubě opracované žulové balvany – prakové koule. Spory Václava IV. se Zikmundem K obléhání a…

Klíč k poznání nejstarší důlní činnosti na Stříbrnoskalicku je ukryt v Klementinu

Probíhající revitalizaci pražského Klementina (sídla Národní knihovny), kladoucí si za cíl zpřístupnění areálu nejen studentům a badatelům, ale i široké veřejnosti, předcházely drobné rekonstrukce započaté již na konci 90. let 20. století. Archeologické výzkumy Od roku 1997 zde pod vedením Jana Havrdy, archeologa…

Mohyly u Mělníka

Necelé dva kilometry severně od centra města Sázavy, nedaleko vrchu Strážiště v blízkosti rozcestí turistických tras Na Trojici, se nachází archeologická lokalita – mohyly u Mělníka. Ve dvou řadách se zde nachází skupina 14 mohyl, tvořící tzv. mohylník, další vyvýšeniny se pak nacházejí…