Jakub Hlavatý

Jakub Hlavatý

občan Hradce u Stříbrné Skalice; e-mail: kubahlavaty@gmail.com, tel.: 724 131 332

Kříž na skále nad řekou Sázavou

Při nedávné archeologické vycházce (více zde) jsme u jedné eneolitické lokality navštívili vyhlídku s křížem. Z vyprávění naší sousedky jsem věděl, že se zde měli zřítit ze skály novomanželé v kočáře. Text umístěný na stromě před vyhlídkou tuto tragédii ještě…

Archeologická vycházka Posázavím

Archeologická vycházka Po stopách pravěkého osídlení Posázaví, kterou v sobotu 13. dubna 2013 uspořádala občanská sdružení Život v Hradci a okolí a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka, přilákala nepřeberné (na začátku bylo…

Architektonická soutěž na navrácení původního významu náměstí v Kostelci n. Č. l.

Vyhlášení výsledků zde.Na stránkách města Kostelec n. Č. l. se v současné době můžete dozvědět následující: Město Kostelec n. Č. l. vyhlašuje projektovou, architektonickou, veřejnou anonymní, jednokolovou soutěž. Předmětem soutěže je získání projektu, který umožní navrácení původního významu nejdůležitějšímu veřejnému…

Minulost zaniklé osady Přibyslavice

Zajímavou součástí historie jsou příběhy zaniklých vesnic. Příběhy většinou zkrácené a zkroucené během času, přesto však vábící svým zahaleným tajemstvím. Jeden takový příběh nám přináší zaniklá osada Přibyslavice ležící zhruba dva kilometry severně od Stříbrné Skalice. Torza staveb Do současnosti…

Nový jez u Propasti

Na konci roku 2012 byl obnoven propastskému rybníku náhon vody z Jevanského potoka. Stavba jezu měla být původně realizována v době trvání projektu „Vodní nádrž Propast“ v letech 2010 až 2011 (více zde) spolufinancovaného Evropskou unií, ale po nesčíslných peripetiích…