Zmizelé Českobrodsko

Když v minulém roce připravil spolek Život v Hradci a okolí ve spolupráci se stříbrnoskalickým občanským sdružením a obecním multifunkčním centrem na náměstí ve Stříbrné Skalici výstavu Proměny Stříbrnoskalicka, kterou navštívily dvě stovky lidí, ozvaly se hned…

Vycházka – Vodní díla na Jevanském potoce

Na sobotu 2. května 2015 pro Vás spolek Život v Hradci a okolí připravil druhou část naučné vycházky po vodních dílech na Jevanském potoce. Začíná se ve 12.30 přednáškou v Informačním centru ve Stříbrné Skalici, odkud se zhruba okolo 13.00 vyrazí na…

Letecká nehoda u Černých Voděrad v roce 1954

Den před Štědrým dnem v roce 1954 se staly dvě letecké nehody, dvou téměř totožných strojů (Lisunov Li-2), vypravených maďarskými aeroliniemi Malév na stejné trase z Budapešti do Prahy a v hodinovém rozmezí, naštěstí bez obětí na životech. Jedno z letadel nouzově…